image005   
Obnov si platnosť Preukazu ISIC/EURO<26 

kino, mobil, oblečenie, fitko, pizza, hamburger?

Ušetri min. 10 € mesačne

Nalep si na preukaz novú známku ISIC 09/2019.

Známku objednáš cez www.objednaj-preukaz.sk alebo na škole, u Mgr. Hladišovej, len za 10 €.

 Ak ťa to zaujalo pozri si aj video

YouTube icon full color

Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

Otvorenie školského roka 2018/2019

Podľa § 150 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2018/2019 prebehne otvorenie školského roka v učebniach podľa nasledovného rozpisu:

03. 09. 2018 (pondelok) o 8,00 hod.

Trieda

Odbor

Učebňa

Podlažie

Triedny učiteľ

I. A

hotelová akadémia AULA 3. podlažie Mgr. Lucia Líšková

I. B

kozmetik, styling a marketing

manažment regionálneho CR

AULA 3. podlažie Ing. Katarína Buknová

I. D

čašník, servírka, kuchár, cukrár

kaderník

AULA 3. podlažie PhDr. Ing. Jakub Zjara

I. G

obchodná prevádzka - OU AULA 3. podlažie PaedDr. Ľubomíra Pečková
I. H

spoločné stravovanie

vlasová kozmetika

U 36 3. podlažie Mgr. Ľudmila Eckerová

II. A

hotelová akadémia

U 34 3. podlažie PaedDr. Ľubomíra Pečková

II. B

kozmetik

manažment regionálneho CR

U 35 3. podlažie Mgr. Beáta Žáčeková

II. D

čašník, servírka

kaderník

U 53 5. podlažie Ing. Lucia Blumensteinová

II. F

kuchár

cukrár

U 43 4. podlažie Mgr. Silvia Bažíková

II. G

obchodná prevádzka - OU U 21 2. podlažie Mgr. Božena Demková

II. H

spoločné stravovanie U 37 3. podlažie PaedDr.   Richard Buroš

III. A

hotelová akadémia

kozmetik

U 45 4. podlažie Mgr. Zuzana Porubiaková Praženicová

III. B

styling a marketing

manažment regionálneho CR

U 51 5. podlažie Mgr. Daniela Dubovcová

III. D

čašník, servírka

kaderník

U 42 4. podlažie Ing. Miriam Boco Zigová

III. F

kuchár

cukrár

U 32 3. podlažie Ing. Daniela Chrenková

III. G

obchodná prevádzka - OU U 21 2. podlažie Mgr. Božena Demková

IV. A

hotelová akadémia, kozmetik

manažment regionálneho CR

U 41 4. podlažie Mgr. Martina Jadroňová

V. A

hotelová akadémia U 54 5. podlažie Mgr. Marián Šimkovič

Ružomberok 20. 08. 2018

Mgr. Július Bruncko, v. r.

riaditeľ školy

oznam

Oznamujeme žiakom školy, že preukážky na cestovné a potvrdenia na  rodinné prídavky začneme vybavovať od 23. 08. 2018

v čase od 7.00 h do 12.00 h

Úradné hodiny na škole počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin bude škola otvorená každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 12.00 h.

V prípade, že bude škola zatvorená môžete volať na číslo telefónu

4313 412 sekretariát školy, 0905 632 825 – ekonomický úsek.