Blog

Žiadosť o ubytovanie na školskom internáte

Pre ubytovanie žiaka na školskom internáte je potrebné vyplniť nasledovné tlačivá: Žiadosť o prijatie na ubytovanie v ŠI pre šk.rok 2020-2021 (new) Organizačné pokyny pre žiakov žiadajúcich ubytovanie na internáte pre šk. rok 2020-2021 Čestné prehlásenie rodiča pre potreby ubytovania žiaka  na internáte v šk. roku 2020 – 2021   Žiadosť poslať čo najskôr na […]

Nadstavbové štúdium a štúdium skrátenou formou v š. r. 2020 – 2021

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok, pre školský rok 2020 – 2021 organizuje nadstavbové štúdium v študijných odboroch 6421 L    spoločné stravovanie 6426 L   vlasová kozmetika. Podmienky prijatia žiakov pre nadstavbové štúdium – TU. Prihláška pre nadstavbové štúdium – TU. Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok, pre školský rok 2020 – 2021 organizuje štúdium skrátenou […]

Internátny časopis – ročníky

IN NO  11-12            2019-2020 IN NO  11-12            2018-2019 IN NO  9-10             2018-2019 IN NO   4-5              2018-2019 IN NO   2-3              2018-2019 IN NO  11-12            2017-2018 IN NO   9-10           2017-2018 IN […]

Gastro LABE 2020

V dňoch 19 – 21. februára sme sa zúčastnili v Českom Děčíne medzinárodnej súťaže Gastro Labe 2020 5. ročník. Súťaž bola vyhlásená pre odbory cukrár, kuchár, čašník a konala sa v nákupnom centre Pivovar. Nákupné centrum poskytlo veľkorysý a jedinečný priestor, kde sa súťaž mohla konať pre všetky odbory naraz na jednom mieste. Odborná porota […]