Pripomenuli sme si 100. výročie vzniku 1. ČSR.

V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Mali by sme vedieť, že vznik Československa nebola len záležitosť roku 1918, ale aktivity s ním súvisiace sa začali už skôr. Keby sme sa vrátili v čase o viac ako 100 rokov, tesne pred začiatok prvej svetovej vojny, dali sa už vypozorovať snahy o vytvorenie takéhoto štátneho zväzku.

Koniec prvej svetovej vojny priniesol nielen vytúžený mier, ale aj rozpad Rakúsko- Uhorska a vznik Československej republiky, ktorá bola vyhlásená 28. októbra 1918 v Prahe.

Čítať ďalej: 100. výročie vzniku 1. ČSR


Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01  Ružomberok

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z technických príčin žiakom Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok riaditeľské voľno na deň 29. október 2018.

Ružomberok 23. októbra 2018

                                                                                    Mgr. Július Bruncko,v. r.

                                                                                               riaditeľ školy

 


 

GALAKTICKÁ KRÁSKA

      Téma je motivovaná predstavami o galaktickej kráske pochádzajúcej z vesmíru. Ľudstvo bolo od nepamäti fascinované hviezdami, galaxiami a vesmírom. Galaxia je hviezdna sústava, zložená z hviezd, hviezdokôp, hmlovín, medzihviezdnym prachom, plynmi a tmavej hmoty. Preto v danej téme sa fantázii a kreativite medze nekladú. 

Čítať ďalej: GALAKTICKÁ KRÁSKA

4. ročník kozmetickej a kaderníckej regionálnej súťaže

Účesová tvorba „ Stužková “

Na stužkovú slávnosť by mal človek spomínať celý život. Nie je to len obyčajná zábava, na ktorej sa chcete vyblázniť a zabudnúť na školské povinnosti. Stužková aj s maturitnými skúškami symbolizuje akýsi začiatok dospelosti, dvere do nového života, spája v sebe nový začiatok, ale aj definitívny koniec.

Čítať ďalej: 4. ročník kozmetickej a kaderníckej regionálnej súťaže.

Guláš Tatry Cup.

 

Tatranský klub kuchárov a cukrárov usporiadal v spolupráci s Hotelom Koliba Gréta *** v Liptovskej Sielnici súťaž Guláš Tatry Cup a Big Green Egg Grill Cup 2018. Súťaž sa konala dňa 19. 9. 2018.

Bol krásny slnečný deň, jeden z posledných letných. V príjemnom prostredí Hotela Koliba Gréta *** sme strávili so žiakmi 2.F triedy Erikom Bradiakom a Jakubom Camberom z odboru kuchár nezabudnuteľné chvíle. V súťaži pripravili hovädzí chalupársky guláš podľa vlastnej receptúry, ktorú zostavili na základe vlastnej fantázie.

Čítať ďalej: Sútaž vo varení gulážu.

Kurz na ochranu zdravia a človeka.

V dňoch 9. 10. a 10.10. 2018 sa žiaci 3. ročníka (3.A, 3.B, 3.D, 3.F) zúčastnili Kurzu na ochranu zdravia a človeka v krásnom prostredí lyžiarskeho strediska Závažná Poruba - Opalisko.

Čítať ďalej: Kurz na ochranu zdravia a človeka.