November 2018
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

1. Počet žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka (učebné odbory):

Žiaci, ktorí si podali prihlášku do učebného odboru budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe kritérií pre prijatie na štúdium.

trojročné učebné odbory

2964 H Cukrár 36 žiakov

2 triedy

6456 H Kaderník
6445 H Kuchár
6444 H čašník, servírka

 

Read more: Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

dod cover  pozvankadod
Prvá podmienka 230x230  oom2 
text3755 

 

 Dňa 18. 9. 2017 o 7.30 prebehnú opravné maturitné skúšky.