November 2018
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

 

na obsadenie pracovného miesta:     

  • riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok,
  • riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok

Celé znenie TU.


 

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

ktoré sa uskutoční 14.11.2018 (streda) o 15:00 hod. v priestoroch školy. 

Rodičovské združenia budú prebiehať v triedach podľa rozpisu na vrátnici školy.

O 16:00 hod. bude zasadnutie Rady rodičov v jedálni školy.

Tešíme sa na stretnutie.

                                                   rodicovske

 


 

Pripomenuli sme si 100. výročie vzniku 1. ČSR.

V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Mali by sme vedieť, že vznik Československa nebola len záležitosť roku 1918, ale aktivity s ním súvisiace sa začali už skôr. Keby sme sa vrátili v čase o viac ako 100 rokov, tesne pred začiatok prvej svetovej vojny, dali sa už vypozorovať snahy o vytvorenie takéhoto štátneho zväzku.

Koniec prvej svetovej vojny priniesol nielen vytúžený mier, ale aj rozpad Rakúsko- Uhorska a vznik Československej republiky, ktorá bola vyhlásená 28. októbra 1918 v Prahe.

Dňa 30. októbra 1918 sa martinskou deklaráciou prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov i zástupcovia Slovenska. Hranice nového štátu stanovila Svetová mierová konferencia v Paríži, pričom súčasťou ČSR sa stala tiež Podkarpatská Rus. Československý štát tak mal 140 484 km2 a 13 613 000 obyvateľov.

Československá republika priniesla Čechom vytúženú obnovu ich štátnosti a Slovákom odtrhnutie územia Slovenska od Uhorska. Vznik ČSR zastavil nielen cieľavedomú a mimoriadne brutálnu maďarizáciu slovenského národa, ale umožnil Slovákom aj do tej doby  kultúrny a národný rozvoj. Slováci sa práve v prvej ČSR dotvorili na moderný národ a to aj napriek silnému pražskému vplyvu.

Československá republika existovala až do 15. marca 1939, kedy bola pod politickým nátlakom nacistického Nemecka prinútená sa prvýkrát rozdeliť. Z vôle Adolfa Hitlera vznikol vojnový Slovenský štát.

Aj keď už niekoľko rokov netvoríme s Čechmi jednotný štát, máme možnosť si počas tohto sviatku trochu zaspomínať na spoločnú minulosť.

100v


 

Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01  Ružomberok

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z technických príčin žiakom Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok riaditeľské voľno na deň 29. október 2018.

Ružomberok 23. októbra 2018

                                                                                    Mgr. Július Bruncko,v. r.

                                                                                               riaditeľ školy

 


 

GALAKTICKÁ KRÁSKA

      Téma je motivovaná predstavami o galaktickej kráske pochádzajúcej z vesmíru. Ľudstvo bolo od nepamäti fascinované hviezdami, galaxiami a vesmírom. Galaxia je hviezdna sústava, zložená z hviezd, hviezdokôp, hmlovín, medzihviezdnym prachom, plynmi a tmavej hmoty. Preto v danej téme sa fantázii a kreativite medze nekladú. 

Skús to s ULTRA VIOLET make upom 

      Majstrovstvá Slovenskej republiky v make upe pre rok 2018 ULTRA VIOLET make up je trendom poslednej sezóny. Líčenie vo všetkých farbách fialovej. Hodí sa každej žene s ohľadom na rôzne odtiene. V tejto téme nie sú žiadne hranice. „Skús to s ULTRA VIOLET make upom" je téma, s ktorou sa dokáže pohrať každá vizážistka. Použite fantáziu a dolaďte modelku k fialovej. Nezabúdajte na to, že všetkého veľa škodí. To znamená, že tak ako vo všetkom, ani v líčení s fialovou to netreba preháňať. Berte ohľad na tvár modelky jej image a styling. 

KA1

 

KA2