hviezdoslav2

V stredu dňa 7.3.2018 sa v našej škole uskutočnilo  školské kolo v recitačnej súťaži poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Zúčastnilo sa 8 žiakov. Žiaci boli veľmi dobre pripravení a porota mala náročnú úlohu. Nakoniec sa rozhodla nasledovne:

         1.       miesto: Dominik Zrubák  III.F

         2.       miesto: Mária Anna Sekanová  III.A

         3.       miesto: Matúš Turan I.D

Výhercom srdečne blahoželáme!

hk

 

 

V stredu dňa 7.3.2018 sa v našej škole uskutočnilo  školské kolo                        v recitačnej súťaži poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Zúčastnilo sa            8 žiakov. Žiaci boli veľmi dobre pripravení a porota mala náročnú úlohu. Nakoniec sa rozhodla nasledovne:

1.       miesto: Dominik Zrubák  III.F

2.       miesto: Mária Anna Sekanová  III.A

3.       miesto: Matúš Turan I.D

Výhercom srdečne blahoželáme!

Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

1. Počet žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka (učebné odbory):

Žiaci, ktorí si podali prihlášku do učebného odboru budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe kritérií pre prijatie na štúdium.

trojročné učebné odbory

2964 H Cukrár 36 žiakov

2 triedy

6456 H Kaderník
6445 H Kuchár
6444 H čašník, servírka

 

Čítať ďalej: Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

dod cover  pozvankadod