Záložka do knihy spája slovenské školy.

Už druhý rok sme sa zapojili do súťaže: „Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.“

V rámci súťaže sme mali pridelenú partnerskú školu. Tento rok to bola Praktická internátna škola Michalovce. S pani koordinátorkou sme si vymenili priateľský mail.

Rôzni žiaci, z rôznych odborov  našej školy sa zapojili do tvorby záložiek pre kamarátov z partnerskej školy.

Najskôr sme sa oboznámili s osobnosťami 1. ČSR a potom žiaci pomocou rôznych techník vyrobili záložky, ktoré sme následne poslali do Michaloviec.

V rámci súťaže sme navštívili Univerzitnú knižnicu KU a Mestskú knižnicu v Ružomberku.

Usporiadali sme si „Besiedku pri čaji s rozčítanou knihou,“ kde sme si pri čaji porozprávali, akú knihu sme čítali alebo čítame.

Z partnerskej školy sme dostali veľmi pekné a milé záložky.

Odoslali sme správu z našej súťaže a sme zaradení do celoslovenského výberu.

Zároveň chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili.

J1 J2

J3 J4