Pripomenuli sme si 100. výročie vzniku 1. ČSR.

V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Mali by sme vedieť, že vznik Československa nebola len záležitosť roku 1918, ale aktivity s ním súvisiace sa začali už skôr. Keby sme sa vrátili v čase o viac ako 100 rokov, tesne pred začiatok prvej svetovej vojny, dali sa už vypozorovať snahy o vytvorenie takéhoto štátneho zväzku.

Koniec prvej svetovej vojny priniesol nielen vytúžený mier, ale aj rozpad Rakúsko- Uhorska a vznik Československej republiky, ktorá bola vyhlásená 28. októbra 1918 v Prahe.

Dňa 30. októbra 1918 sa martinskou deklaráciou prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov i zástupcovia Slovenska. Hranice nového štátu stanovila Svetová mierová konferencia v Paríži, pričom súčasťou ČSR sa stala tiež Podkarpatská Rus. Československý štát tak mal 140 484 km2 a 13 613 000 obyvateľov.

Československá republika priniesla Čechom vytúženú obnovu ich štátnosti a Slovákom odtrhnutie územia Slovenska od Uhorska. Vznik ČSR zastavil nielen cieľavedomú a mimoriadne brutálnu maďarizáciu slovenského národa, ale umožnil Slovákom aj do tej doby  kultúrny a národný rozvoj. Slováci sa práve v prvej ČSR dotvorili na moderný národ a to aj napriek silnému pražskému vplyvu.

Československá republika existovala až do 15. marca 1939, kedy bola pod politickým nátlakom nacistického Nemecka prinútená sa prvýkrát rozdeliť. Z vôle Adolfa Hitlera vznikol vojnový Slovenský štát.

Aj keď už niekoľko rokov netvoríme s Čechmi jednotný štát, máme možnosť si počas tohto sviatku trochu zaspomínať na spoločnú minulosť.

100v