Vedenie školy    
Mgr. Bruncko Július riaditeľ 044/4313400
Ing. Švidroňová Katarína zástupca riaditeľa pre TV 044/4313400
Mgr. Gabriela Maceková zástupca riaditeľa pre PV 044/4313414
     
Pracoviská školy    
Vrátnica   044/4313400
Sekretariát   044/4313412
Pokladňa   044/4313421
Ekonomické oddelenie   044/4313415
Personálne oddelenie   044/4313416
Kadernícky salón   044/4313438
Kozmetický salón   044/4313439
Cukrárska dielňa   044/4313446

 

 

Zamestnanci 

Ing. Monika Babečková 044/4313427
Mgr. Tomáš Bartko 044/4313436
Mgr. Silvia Bažíková 044/4313423
Mgr. Elena Bellová 044/4313451
Ing. Lucia Blumensteinová 044/4313426
Ing. Miriam Boco - Zigová 044/4313422
Bc. Denisa Borošová 044/4313439
Mgr. Július Bruncko 044/4313400
Ing. Katarína Buknová 044/4313427
PaedDr. Richard Buroš 044/4313420
Bc. Zdenka Cabanová 044/4313417
Mgr. Božena Demková 044/4313417
Mgr. Daniela Dubovcová 044/4313419
Mgr. Ľudmila Eckerová 044/4313424
Mgr. Linda Esteves Hatala 044/4313429
Bc. Ľubomíra Furdeková 044/4313437
Mgr. Veronika Hladišová 044/4313420
Mgr. Miroslava Hrabušová 044/4313417
  Lýdia Hyžová 044/4313451
Ing. Renáta Chovanová 044/4313415
Ing. Daniela Chrenková 044/4313426
Mgr. Martina Jadroňová 044/4313424
PaedDr. Patrik Janíček 044/4313417
Ing. Zuzana Jarabová 044/4313422
Bc. Miroslava Kardošová 044/4313417
Mgr. Viera Kmeťová 044/4313437
Bc. Gabriela Kohútová 044/4313422
Bc. Zuzana Krakovská 044/4313442
Bc. Lucia Nemčeková 044/4313439
Mgr. Marianna Kubalová 044/4313419
Mgr. Lucia Líšková 044/4313427
Mgr. Gabriela Maceková 044/4313446
Bc. Eva Malenková 044/4313417
Bc. Danuša Mažgutová 044/4313445
Mgr. Štefan Mojský 044/4313428
PaedDr. Ľubomíra Pečková 044/4313429
Mgr. Michal Pečko 044/4313417
Mgr. Zuzana PorubiakováPraženicová 044/4313423
Mgr. Veronika Rudzíková 044/4313429
Bc. Milan Seleši 044/4313446
Mgr. Marián Šimkovič 044/4313429
Mgr. Jana Tholt 044/4313451
Mgr. Zdena Stoličková 044/4313417
Ing. Katarína Švidroňová 044/4313413
Bc. Jaroslav Vyparina 044/4313414
Mgr. Beáta Žáčeková 044/4313420
Ing. Mgr. Jakub Zjara 044/4313419