images

Schválenie projektu K102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP pod názvom  „Zahraničné skúsenosti nadovšetko“ v programe Erasmus+ v roku 2019.

Od roku 2007 naša škola patrí už niekoľkokrát medzi úspešných žiadateľov o projekt v rámci programu Erasmus+. Schválený projekt je financovaný z prostriedkov EÚ a bude sa realizovať v školskom roku 2019/2020.

Viac informácií TU

   

 

PRIHLÁŠKA

 

Projekt ERASMUS+, KA102 Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP -

stáž v hosťovskej organizácii Vitalis GmbH so sídlom v

Schkeuditz, Nemecko v termíne 7. 11. 2019 – 27. 11. 2019 (zmena termínu možná)

Celá prihláška TU