TLAČOVÁ SPRÁVA MC NEVEDKO: MÍĽA PRE MAMU 2019

 
Tohtoročná ružomberská Míľa pre mamu 2019 bola síce z tých skromnejších, ale vďaka počasiu veľmi príjemná a pohodová.

V úvodnom vystúpení sa prestriedali tanečný súbor Elišky s hudobným a tanečným odborom Základnej umeleckej školy Ľ. Fullu. Moderátorka Evka Križanová z pódia potom spolu s viacerými deťmi pomohla prestrihnúť štartovaciu pásku na trasu tohtoročnej Míle pre mamu, kde rodiny čakali 4 súťažné stanovištia:
Mestská knižnica
Spojená škola
Súkromná materská škola Tatrakuk
a Helen Doron English