February 2019
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Milí kolegovia, žiaci a priaznivci,

občianske združenie Pomôžme našim deťom, ktoré pôsobí na našej škole a slúži na podporu žiakov a učiteľov Spojenej školy, sa zapojilo do programu Nadácie Tesco

„Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Odborná komisia posunula náš projekt Tradičné moderne a zdravo do druhého kola, ktoré bude prebiehať v termíne

od 21. januára do 17. februára 2019

Viac TUZáložka do knihy spája slovenské školy.

Už druhý rok sme sa zapojili do súťaže: „Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.“

Čítať ďalej: Záložka do knihy.


Voľné pracovné miesto

Názov a adresa zamestnávateľa:    Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

Kontakt:                                             044/4313400, riaditel@zssos.sk

Kategória PZ:                                    učiteľ aprobácia:  slovenský jazyk – nemecký jazyk

                                                          alebo slovenský jazyk – občianska náuka                                                 

                                                          zastupovanie počas materskej dovolenky od 01. 02. 2019

Podkategória PZ:                             učiteľ pre  sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:               VŠ pedagogického smeru II. stupňa

Požadované doklady:                      žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní

 

Žiadosti posielať poštou alebo elektronicky na ondrejkovaj@zssos.sk, svidronova@zssos.sk najneskôr do 14. 12. 2018. Výberové konanie sa uskutoční 19. 12. 2018.

Ružomberok  22. 11. 2018

                                                                                           Mgr. Július Bruncko, v. r.

                                                                                                    riaditeľ školy


 

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

ktoré sa uskutoční 14.11.2018 (streda) o 15:00 hod. v priestoroch školy. 

Rodičovské združenia budú prebiehať v triedach podľa rozpisu na vrátnici školy.

O 16:00 hod. bude zasadnutie Rady rodičov v jedálni školy.

Tešíme sa na stretnutie.

                                                   rodicovske